Krkavški kamen

Vodeni ogledi

Krkavški (tudi Krkavćanski) kamen, visok 1,5 m, je nedvomno ena najstarejših zanimivosti in znamenitosti območja Slovenske Istre. Stoji ob cesti za zaselek Škarljevec, približno 400 m vzhodno od krkavškega pokopališča. Kamnu nekateri pripisujejo tri tisoč let starosti, drugi ga datirajo v 2. stol. pr.n.št., tretji v 1. ali 2. stol. n.št. in spet nekateri v poznejši čas, ko so se tukaj naselili Slovani. Na vzhodni in zahodni strani je izklesana reliefna podoba človeka s prekrižanimi nogami in razširjenimi rokami ter neke vrste avreolo ali  žarki na glavi, kar daje slutiti, da gre za pogansko božanstvo, morda povezano s čaščenjem sonca. Po mnenju nekaterih naj bi šlo za Mitro, perzijskega boga svetlobe, sonca in zaščitnika orožja, ki so ga častili predvsem rimski vojaki v zadnjem obdobju cesarstva tudi na naših tleh. Drugi pa menijo, da predstavlja izklesana figura na krkavškem kamnu sina slovanskega boga Svaroga, ki se je imenoval Vid in je bil darovalec svetlobe in toplote. In nenazadnje so nekateri mnenja, da gre morda celo za figuro križanega Kristusa. Ta skrivnostni kamen je postavljen tako, da izklesana reliefa sonce osvetljuje z vzhodne in nato zahodne strani. Kamen je iz kamnine, ki je v okolici ni najti, zato je najverjetneje, da je bil na ta kraj prinesen od drugod.